Permbledhja e historikut te rrethanave mbi projektligjin per pergjimet eletkronike

Ne kete dokument ne anglisht mund te lexoni nje permbledhje te rrethanave qe kan sjellur deri te perpjekjet per aprovimin e Projektligjit mbi pergjimin e komunikimeve elektronike.

Advertisements