Reagimi i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane përmes 5 fotove

Ky ishte reagimi i Komisionit për Integrime Evropiane pas refuzimit të projektligjit për përgjimin e komunikimeve elektronike.

Kopjoj dhe shpërndajë të gjitha posterat duke i thënë #NdalPergjimitRKS

_“Unë mendoj që është ligj më shumë i

“Një ligj i tillë që vjen në Kuvend

04.18

04.18 copy

“Ajo e cila është pikë ku ekziston më

Advertisements