Lajm i fundit: EDRI i shkruan letër Kryetarit të Parlamentit të Kosovës (FOTO)

Organizata pan-Evropiane dhe ndër më të mëdhajat në Evropë që merret me të drejtat e njeriut në sferën digjitale, EDRi (European Digital Rights), ja ka drejtuar një letër Kryetarit të Parlamentit të Kosovës – z.Kadri Veseli, si dhe kryetares së Komisionit për Integrime Evropiane – znj. Teuta Sahatqija. Në këtë letër, EDRi shpreh shqetësimet mbi Projektligjin për Përgjime elektronike dhe të telekomunikimeve.

Ju sjellim letrën e plotë më poshtë.
Ndërsa, letrën origjinale mund ta gjeni duke klikuar këtu.

———–
28 May 2015
Dear Mr. Veseli,

EDRi is a pan-European organisation working on human rights in the digital environment. Founded in 2002, EDRi is the leading civil society organization dealing with digital rights in Europe and works closely the European Commission and the European Parliament. We wrote to you on 19 January 2015 regarding plans in Kosovo for long-term storage of personal communications data and would like to raise our concerns about current proposals.

From our perspective, the current “draft law on interception of communications” is unequivocally incompatible with both primary and secondary law of the European Union.

With regard to the primary law of the Union, restrictions on fundamental freedoms must be “necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union” (Article 52 of the Charter). An equivalent provision is also contained in the European Convention on Human Rights. Given that the measure contained in Article 30.2 of the Draft Law is optional it is clearly not considered by the Kosovo Government as “necessary”.

Secondly, the ruling of the European Court of Justice case C-293/12 indicated that data retention measures, as proposed by the European Directive on data retention, were contrary to the EU Charter.

With regard to the secondary law of the European Union, the 1995 Data Protection Directive (Article 6.e) establishes that personal data be kept for “no longer than is necessary for the purposes for which the data were collected”. A law which permits this principle to be breached is therefore a direct contradiction of the Directive and an indirect breach of Article 8 of the Charter of Fundamental Rights.

After the above-mentioned CJEU ruling, constitutional courts throughout the European Union have been striking down existing implementations of data retention in national law. We urge the Kosovo Parliament to avoid making the mistake of introducing this measure, and to respect the fundamental rights of its citizens and essential principles of international human rights law.

Respectfully,
Joe McNamee
Executive Director

——-

Screen_Shot_2015-05-28_at_10_59_35_am

Advertisements

Projektligji për Përgjimin e Telekomunikimeve dhe shqetësimet tona

Kampanja #NdalPergjimitRKS ju sjell draftin e ri të Projektligjit për Përgjime të Telekomunikimeve. Draftin mund ta lexoni dhe shkarkoni duke klikuar këtu.

Gjithashtu, ju mund ta lexoni Memorandumin shpjegues të projektligjit duke klikuar këtu.

Megjithate, pasi kemi marrë draftin e ri të Projektligjit për Përgjimin e Telekomunikimeve dhe analizimin e këtij drafti, ekipi ynë shpreh këto shqetësime në lidhje me këtë projektligj:

Aplikueshmëria e ligjit/Qëllimi

– Te Neni 1 drafti i ri ka një zgjerim të aplikueshmërisë duke qenë i aplikueshëm për nevoja të procedurës penale në përgjithëi, ndërsa më herët ishte limituar në krimet e rënda. Ligji duhet të limitohet në krimet që tash i definon Kodi i Procedurës Penale, neni 90. Ky ligj mbisundon Ligjin e Proceudrës Penale dhe Kodin Penal, prandaj është me rëndësi që të mos zgjerohet aplikueshmëria.

– Përgjimi për nevoja të strukturëva të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare nuk është definuar.

Lajmërimi i subjektit

Neni 20. shkel të drejtën e personit të përgjuar për t’u lajmëruar kur përgjimi më nuk i shërben ndjekjes. Ky nen është në kundërshtim me vendimet e Gjykatës Evropian për të Drejtat e Njeriu.

Neni 21.1. krijon konflikt interesi. AKI-ja si agjenci ekzekutive dhe ndjekëse nuk mund të bëj verifikim të sigurisë për personat të cilët do t’i shërbejnë nga palët e treta. Ky funksion duhet të bartet nën Komisionin që do të krijohet nën Zyrën e Kryeministrit.

Neni 21.2. Objektet, pajisjet, interfejsët dhe softuerët që do të instalohen dhe përdoren për qëllime të përgjimit duhet të kenë një verifikim të lëshuar nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës – AKI nuk ka kapacite teknike për të kryer këtë përgjegjësi. Kjo detyrë duhet t’i lihet ARKEP-ut.

Neni 30.2. Operatorëve të rrjetit dhe ofruesve të shërbimeve ju lejohet të ruajt meta-datat për një periudhë maksimale prej dymbëdhjetë muajve kalendarik dhe të dhënat e tilla do të i vë në dispozicion të institucionit të autorizuar, në përputhje me ligjet aktuale, për një periudhë që nuk kalon dymbëdhjetë muaj kalendarik. Ky nen ehte ne kundershtim me Ligjin per komunikimet elektronike i cili ndalon ruajtjen pertej periudhes se nevojshme te lidhur me dhenjen e sherbimeve. Ky nen lejon kerkimin e ruajtjes si favor dhe është tentativë për anashkalim të vendimit të GJDBE-së në lidhje me ruajtjen masive të të dhënave.

Neni 34.3. thotë se konkluzionet dhe shkeljet e mundshme të gjetura nga Komisioneri nuk kanë efekt juridik në procedurën penale dhe vendimet e gjykatave kompetente. Shkeljet në procedurën penale duhet të kenë efekt juridik, sepse mbron nga abuzimet.

Keto dy nene duhet të fshihen sepse roli i Komisionerit nuk ka më funksion nëse mbetet kohë për fshehje të evidencës së keqpërdorimit të mundëshëm:

Neni 34.8. Komisioneri e realizon qasjen nga paragrafi 6 i këtij neni në mjediset e AKI-së në konsultim dhe pas autorizimit prej Inspektorit të Përgjithshëm të AKI-së.

– Neni 34.9. Komisioneri e realizon qasjen nga paragrafi 6 i këti neni në mjediset e Policisë së Kosovës në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

 

Në ndërkohë, ne ju ftojmë që ti bashkangjiteni kampanjës sonë në:
Facebook – kliko këtu.
Twitter – kliko këtu & hashtagun #NdalPergjimitRKS