Mbi #ndalpergjimitRKS

Kjo faqe i kushtohet perpjekjeve te qytetareve per respektimin e Lirise se shprehjes dhe lufitimit te kufizimeve qe po propozohen me Ligjin per Pergjimin e Komunikimeve Elektronike.

Ketu mund te gjeni informata mbi opinionet e ndryshme se pse ky projektligj nuk duhet votuar keshtu si eshte propozuar dhe per shtetet tjera ku keto perpjekje kan rezultuar me sukses.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s